หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ
โดย : patcharee
อ่าน : 440
จันทร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และขัดเกลาด้านจิตใจ ให้ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ซึ่งเป็นเด็กกระบี่ ให้มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรัก ความสามัคคี รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น   โดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 2 จุด คือ จุดแรกกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเมืองกระบี่ 3 โรง  มีลูกเสือ-เนตรนารีรวมผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน  จุดที่สองคือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่หาดคลองม่วง หาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  โดยนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในเขตตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 131 คน และในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นกิจกรรมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับปริก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนอุตรกิจ จำนวน 22 คน
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม