หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 33 อัตรา
โดย : patcharee
อ่าน : 377
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2562   ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   จำนวน  33  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิชาเอกละ 5  อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ  8  อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 10 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 4 อัตรา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
          นายสายัณห์  กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักลูกศิษย์ให้เหมือนลูกเอง ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป ความในอย่าให้ออก ความนอกอย่าเอาเข้ามาในที่ทำงาน  มีความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และชุมชน นอกจากนี้แล้วยังต้องเป็นคนที่ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ วางเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ดีว่าต้องการไปทางไหน และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปยังทิศทางที่ได้วางเอาไว้ นอกจากนี้แล้วครูผู้ช่วยยังต้องเตรียมตัวพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กคศ. กำหนด  6 เดือนต่อครั้งเป็นระยะเวลา 2 ปีอีกด้วย
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม