หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ผอ.สพป.กระบี่ มอบนโยบายให้บุคลากรในสำนักงาน ย้ำรักษาวินัย ตรงต่อเวลา คุณภาพอยู่ที่ผลสำเร็จของงาน ใช้หลักการ “มือซ้ายกอดตำรา มือขวากอดคน” คนสำราญ งานจะสำเร็จ
โดย : patcharee
อ่าน : 419
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่18 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกคน  ว่า ขอให้ทุกคนมีความรักในองค์กร เพราะทุกคนเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานให้สำเร็จไปด้วยกัน ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้ามา เน้นใช้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน  โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม  มีส่วนร่วมและเป็นฐานในการทำงาน  งานทุกงานต้องนำเอาพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการทำงาน 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก    ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ  และด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี  พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชาเข้ามาขับเคลื่อนการทำงาน  ทุกคนต้องจัดระบบตัวเองในการทำงาน และจะต้องมีบัดดี้ 1 คน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเชื่อมโยงกับการทำงาน และต้องรักษาวินัยของตนเอง ตรงต่อเวลา คุณภาพอยู่ที่ความสำเร็จของงาน ใช้หลักการ “มือซ้ายกอดตำรา มือขวากอดคน”  มือซ้ายกอดตำราหมายถึง จะทำงานอะไรให้ยึดระเบียบข้อกฎหมายเป็นสำคัญ มือขวากอดคน หมายถึง ทุกคนมีอิสระในการทำงาน จะทำงานด้วยความสบายใจ มีความสุขในการทำงาน หากคนสำราญงานจะสำเร็จ  จำไว้ว่า “หากแบ่งกันดี จะได้ดีทุกคน แต่หากแย่งกันดี จะไม่มีใครได้ดีซักคน”
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม