หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับโรงเรียนทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย : patcharee
อ่าน : 575
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงเรียนทั่วไป) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย งบครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน กรอบวงเงิน 6,139,000 บาท และงบก่อสร้างใหม่/ปรับปรุงซ่อมแซม กรอบวงเงิน 34,258,900 บาท  ได้แก่ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการก่อสร้างอาคารเรียน รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รายการก่อสร้างส้วม รายการก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการก่อสร้างสนามกีฬา และรายการก่อสร้างรั้ว/ถนน   เพื่อนำผลที่ได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ต่อไป   
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม