หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 2 อำเภอเกาะลันตา และอำเภอคลองท่อม
โดย : patcharee
อ่าน : 285
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที 28  มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจร การขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ  จุดที่ 2 อำเภอเกาะลันตา และอำเภอคลองท่อม รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน จำนวน 70 คน  เพื่อส่งมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการ กำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1  การนำพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษา 4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การปฏิบัติ  ด้านที่ 2 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และด้านที่ 3 การนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.กระบี่ สู่การปฏิบัติ  เอาผู้เรียนเป็นผลลัพธ์ในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม