หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6
โดย : patcharee
อ่าน : 466
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 นำทีมโดยนายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมิน นางกุลพร สุขุมาลตระกุูล จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย  นางสาวเขมณัฎฐ์ เชื้อชัยทัศน์ จากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย คณะกรรมการ และนายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. คณะกรรมการและเลขานุการ  ที่เข้าประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 โดยมีนายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน นายพรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
            สำหรับการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินตามมาตรฐาน  5 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย มาตรฐานด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ มาตรฐานด้านทันตสุขภาพ และมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย ทั้งนี้การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกาย รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อีกทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปดูแลสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว เป็นการดำเนินงานจากความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย และส่งผลโดยตรงต่อตัวนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ข่าว..พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....พรทิพย์  ถิ่นหนองจิก