หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2563
โดย : patcharee
อ่าน : 484
พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า ขอชื่นชมยินดีกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ที่เด็กชายธนกร  สุขพัฒนศรีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ปี พ.ศ.2563 จังหวัดกระบี่  ด้วยการตีระนาดเอก  มีนายกิตติศักดิ์. กุมารน้อย เป็นครูผู้ฝึกสอน และอำนวยการการฝึกโดยนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1   ซึ่งโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ.2563   เป็นโครงการที่จังหวัดกระบี่ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคน เล่นดนตรีเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว สพป.กระบี่ และจังหวัดกระบี่ ที่มีเยาวชนรักชอบในการอนุรักษ์ดนตรีไทยเช่นเด็กชายธนกร
 
  นอกจากเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยแล้ว เด็กชายธนกร ยังเป็นสมาชิกอยู่ในชมรมดนตรีไทยของโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัลหลายรางวัล ไม่ว่าจะได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวงดนตรีไทย งานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2561  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวงดนตรีไทย งานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2562 และยังได้รับรางวัลผู้บรรเลงเครื่องดนตรีไทยดีเด่น ระนาดเอก ในงานเดียวกันอีกด้วย และนอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) 2 ปีซ้อน คือ เมื่อปีการศึกษา 2561 ในการแข่งขันที่จังหวัดระนอง เมื่อเดือนมกราคม 2562 และปีการศึกษา 2562 แข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเดือนมกราคม 2563
ข่าว..พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....จิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์