หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : patcharee
อ่าน : 215
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

/////เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2563  ที่ห้องเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อเตรียมประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า สพฐ. ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Rer
ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม