หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา
โดย : patcharee
อ่าน : 253
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 15  มิถุนายน  2563  ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  12  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์  4  อัตรา และวิชาเอกสังคมศึกษา 4 อัตรา   โดยปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย  การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในอาคาร   
          นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู มีเป้าหมายในการทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน    มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไปได้
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....อรพรรณ  บุญพรัด