หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 312
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 17  มิถุนายน  2563 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ  สพป.กระบี่   นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.กระบี่  ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กระบี่  นำคณะบุคลากร  ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.กระบี่   ผอ.กลุ่ม  ทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  นักประชาสัมพันธ์  และเลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”      เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหาร จัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ของ สพฐ. พร้อมคณะ ดำเนินรายการ    
และเวลา 09.00-11.00 น. นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รอง ผอ.สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในอาทิตย์ที่ผ่านมา  พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับทุกกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม