หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนในเมืองกระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 300
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 19  มิถุนายน  2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองกระบี่   ทุกโรงเรียน จำนวน  35  คน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับให้สำนักงานและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” พร้อมมอบพจนากรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2544 ให้กับนายธีระพล  บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม เพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด  และเป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน   เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม    แนวทางการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ.   
ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม