หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมรณรงค์ ““นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า แยกขยะ ลดใช้พลาสติก”
โดย : patcharee
อ่าน : 417
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ได้นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ ““นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า แยกขยะ ลดใช้พลาสติก”    โดยให้บุคลากรร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคาร พุธและพฤหัสบดี  ตามนโยบายของจังหวัดกระบี่ เป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม    ฟื้นฟู อนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  และร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนแก้วน้ำพลาสติก นำปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหาร มาใส่อาหารแทนกล่องโฟม พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้จัดทำถังขยะไว้ 4 สี 4 ประเภท ประกอบด้วย ถังขยะสีเขียว สำหรับรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว   ถังขยะสีเหลืองสำหรับรองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้   ถังขยะสีฟ้า สำหรับรองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล   ถังขยะสีแดง สำหรับรองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  วางตามจุดต่างๆ ในบริเวณสำนักงาน ซึ่งหากทุกคนทิ้งถูกต้อง ถูกประเภท ก็จะสามารถลดเวลาในการคัดแยก และนำไปกำจัดได้ถูกวิธี ส่วนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ ก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม