หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านบางเหียน ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 377
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายบุญยืน  เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน อำเภอปลายพระยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563 ตนเองพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน    ให้การต้อนรับ ดร.บุศรินทร์  นาคอุบล   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3       ที่นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและบุคลากร ในสำนักงาน   จำนวน 130  คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุง การบริหารการดำเนินงาน ปรับใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...บุญยืน  เปียตี้