หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านบางเหรียง ชนะเลิศระดับภาค 17 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : patcharee
อ่าน : 626
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายธนาวุธ  ทองทิพย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง  อำเภอเขาพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า  โรงเรียนบ้านบางเหรียง ได้จัดส่งวีดีโอกิจกรรมสวดมนต์หมู่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน  ระดับภาค 17    (ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง)  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค เป็นตัวแทนเข้ารอบประกวดระดับประเทศต่อไป ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
                นายธนาวุธ ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนบ้านบางเหรียง  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น สวดมนต์ไหว้พระฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายทุกวัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ซึ่งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือนางสาวนันทิชา คงประจันทร์   เพื่อให้นักเรียนและครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมร่วมกัน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ มีจิตใจที่อ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรัก สามัคคี และเป็นคนดีในสังคม
ข่าว....พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....โรงเรียนบ้านบางเหรียง