หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : ปลื้ม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ทำผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา และ 1 คน ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 วิชา
โดย : patcharee
อ่าน : 563
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายสงวน เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกฤต สังข์หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา คือวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกทุกวิชายังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้ วิชาภาษาไทย 75.44 วิชาคณิตศาสตร์ 32.25 วิชาวิทยาศาสตร์ 50.58 วิชาภาษาอังกฤษ 61.21 ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากครูในโรงเรียน ได้รับการสอนในระดับเข้มข้น ฝึกทักษะทำแบบฝึกหัด รวมถึงผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียน และชุมชนอำเภออ่าวลึก
 นายสงวน ยังกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณคณะครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่มีทำการทดสอบในครั้งนี้ด้วยความพยายามและตั้งใจ ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกทุกคนให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....โรงเรียนอ่าวลึก