หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่
โดย : patcharee
อ่าน : 334
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่   อำเภอเมืองกระบี่   จังหวัดกระบี่  นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ    นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 และนางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6  ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019 โดยมีนายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ พร้อมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมการดำเนินการของโรงเรียน  โดยนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร สพป.กระบี่   นางจรรยา แก้วเซ่ง และนางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ
                ทั้งนี้  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 2,036 คน มีห้องเรียน จำนวน 61 ห้อง  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Demand  โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  จำนวน 12 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 19.67  และ On Demand จำนวน 49 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 80.33   และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการก่อนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการกำหนดตารางเรียนประจำสัปดาห์ แจ้งผู้ปกครองทางไลน์กลุ่มห้องเรียนล่วงหน้า  สื่อสารกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน  รวมถึงตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนที่เรียนตามเวลา และเรียนนอกตารางเวลา (rerun)  ครูจัดทำคลิป VDO การสอนแต่ละวิชา จัดส่งตามตารางเรียน  และกำหนดวิธีการส่งงานของนักเรียน  จากการดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  บางครอบครัวมีลูกเรียนออนไลน์ หลายคน ทำให้อุปกรณ์การเรียนมีไม่เพียงพอ และบางครอบครัวมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว และผู้ปกครองต้องนำไปใช้ในที่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถจะเรียนได้ตามเวลา  ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้นักเรียนใช้วิธีเรียนนอกตารางเวลา  และครูประจำวิชายืดหยุ่นเวลาการส่งงาน
ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม