หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ เดินหน้านิเทศออนไลน์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
โดย : patcharee
อ่าน : 148
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้จัดนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  Meeting   ซึ่งเป็นการนิเทศเชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-2019   เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019 ทำให้นิเทศที่รับผิดชอบประจำพื้นที่อำเภอ  ไม่สามารถออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดได้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จึงได้จัดนิเทศออนไลน์วิถีใหม่ วิถีคุณภาพขึ้น  โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้ง  พร้อมศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่อำเภอ อำเภอละ 3 คน  ร่วมนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่