หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านควนแดง อ.ลำทับ
โดย : patcharee
อ่าน : 567
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 17 มีนาคม 2565    นางสาวจิรชยา  คงแสนคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   พร้อมนางสาวสกาวเดือน  คลองมดคัน นักวิชาการศึกษา สพป.กระบี่  ลงพื้นที่อำเภอลำทับ เยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับชาติ National Test : NT  การทดสอบความสามารถของผู้เรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย  1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) และ3. ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป  โดยนายกริชศิลป์  วรินทร์เวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแดง  นายนิยม  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ
ข่าว....พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่