หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
โดย : patcharee
อ่าน : 659
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  QUICK   POLICY 2565  ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้องตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการแผนระดับ ต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งจุดเน้นของ สพฐ.  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับงบประมาณและดำเนินการไปแล้ว ตามประเด็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ  ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาส 4  และให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายโครงการต่อไป