หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ Cluster 6” ประจำปีการศึกษา 2565
โดย : patcharee
อ่าน : 825
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่สนามหญ้าเทียม อันดามัน สปอร์ต คลับ กระบี่  อำเภอเมืองกระบี่  นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กีฬา สานสัมพันธ์ cluster 6" ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 เขตพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สีชมพู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สีแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สีน้ำเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สีเหลือง – น้ำตาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สีเหลือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สีฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่ สีม่วง  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สีส้ม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการกีฬาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการสอนทางด้านการบริหารและการจัดการกีฬายุคใหม่  รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในอนาคตได้ โดยนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม  โดยแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่ ครองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  รองชนะเลิศอันดับสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา-ภูเก็ต-ระนอง  กีฬาแชร์บอล  รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2    รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และรองชนะเลิศอันดับ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  กีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่  รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม