หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่ นำนักเรียนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของภาคใต้ และปลูกฝังค่านิยม 12 ประการในเรื่องของความกตัญญู
โดย : patcharee
อ่าน : 2360
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

นางเจตนิพิฐ  ขวัญนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำนักเรียนมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประกอบด้วยขนมเดือนสิบ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง  เนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ.เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลวันสารทเดือนสิบของภาคใต้  และปลูกฝังค่านิยม เด็กไทย 12 ประการในเรื่องขอ‎ความกตัญญู  
          สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย   ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10  ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีแต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะ นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน-ตุลาคม
                                                                              ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....เจตนิพิฐ  ขวัญนาค โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร