หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนเรียนราชประนุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่ รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ จาก สพฐ.ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โครงการคัดเลือกสถานศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558
โดย : patcharee
อ่าน : 1946
พุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับอาจารย์วีณา  อัครธรรม ผู้ทรงวุฒิ จาก สพฐ. อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
พร้อมคณะ  ที่เข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์  โครงการคัดเลือกสถานศึกษาด้านการยกระดับคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
การพัฒนาห้องสมุด     
          นายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์  กล่าวว่า การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในครั้งนี้  ดำเนินการต่อเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดผ่านในรอบแรก โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เป็น 1 ใน 11 โรงเรียนที่มีผลงานผ่านการประเมินรอบแรก ได้เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ของ สพฐ.ต่อไป
                                                                                         ข่าว...พัชรี  ชอบงาม /ภาพ...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1