ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัดใจ แปลงงาน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899729079
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :