ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษฏิ์ ช่วยศรีนวล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0888251356
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่ม DLICT
หน้าที่ในกลุ่ม :