ชื่อ - นามสกุล :นางภัทชรี คีรินทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0818913427
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่ม DLICT
หน้าที่ในกลุ่ม :