หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านหนองทะเล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564
โดย : patcharee
อ่าน : 601
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายสมพร  เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  โรงเรียน             บ้านหนองทะเล ได้รับโล่รางวัลผ่านระบบออนไลน์ การคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564  ด้วยการนำนวัตกรรมออกกำลังกาย แก้ปัญหาเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนด้วยการทำกิจกรรมทางกายเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนด้วยการนำกิจกรรมโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ (ChoPA & ChiPA Game) ลดเรียน เพิ่มรู้สู่ เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี  โดยใช้นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยการถ่ายทอดสดทางเฟสบุคไลฟ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    จากนายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย   และนายสมพร  เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังได้รับเกียรติคุณบัตรรางวัลประเภทผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ให้เป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศภายใต้โครงการ “กระโดด โลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง...วิถีชีวิตใหม่” (ChoPA & ChiPA Game : New Normal) ประจำปี 2564 อีกหนึ่งรางวัลด้วย
          นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย เน้นทุกภาคส่วนเร่งสร้างความฉลาดทางการเคลื่อนไหวอาหารและการนอนหลับที่เหมาะสม ขอชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการ ChoPA & ChiPA Game ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ที่สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน เตี้ย ผอม  โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน   จำนวน 104 รางวัล ประกอบด้วย 1.องค์กรขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 1 แห่ง  2.องค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 24 แห่ง  3.องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 74 แห่ง และ 4.องค์กรที่มีผลงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564 สะสมสูงสุด จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง
ข่าว....พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....สมพร  เพชรประพันธ์