หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ(HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564
โดย : patcharee
อ่าน : 621
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายจรูญ  แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  โรงเรียน             ราชประชานุเคราะห์ 1  ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “การจัดการโรคอ้วนในเด็กไทย ชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน”  ได้รับโล่รางวัลผ่านระบบออนไลน์ การคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)  ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564    โดยการถ่ายทอดสดทางเฟสบุคไลฟ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    จากนายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย    
          นายจรูญ  แสนพันตรี ยังกล่าวอีกว่า รางวัล Health Literate Organization : HLO ที่โรงเรียนได้รับนั้น  โรงเรียนจะต้องดำเนินกิจกรรม  3 รูปแบบ  คือ จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง มาแล้ว 2 ปี จนได้รางวัล best practices มา 1 ปี และทำการขยายเครือข่ายไปยังลูกข่าย คือ 3 โรงเรียน 1 วิทยาลัยและ 1 ชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้ช่วยเหลือขยายเครือข่าย คือ โรงเรียนบ้านหนองทะเล โรงเรียนบ้านคลองไคร โรงเรียนบ้านพรุเตย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และเทศบาลตำบลเหนือคลอง และได้มอบเกียรติบัตรให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนได้รับโล่รางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...ชิตนภัส  มาศชาย