หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : โรงเรียนอุตรกิจ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)
โดย : patcharee
อ่าน : 601
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายชุมพล  อมตวิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนอุตรกิจ  ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 35 คน  โดยนายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ ตั้งแต่องค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล รวมถึงปรับระบบการทำงานของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง