หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : นายสมหมาย เอี่ยมสอาด ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมโรงเรียนอุตรกิจ
โดย : patcharee
อ่าน : 580
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายชำนาญ  แสงทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรกิจ  นายมิตรชาย  ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง  นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้การต้อนรับนายสมหมาย  เอี่ยมสะอาด ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และคณะ ที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เยี่ยมโรงเรียนอุตรกิจ และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ ปีการศึกษา 2565”     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019

ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....ชฎาภรณ์  ชูทอง