หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ร่วมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
โดย : patcharee
อ่าน : 482
พุธ ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นางปิยวรรณ  ตันติธนอมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    นำศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ   โดย ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้...สู่อนาคตภาพการศึกษา” 

ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...เยาวดี  เล็กกุล