หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : สุดเจ๋ง...โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป. กระบี่ หนึ่งเดียวของภาคใต้ รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565
โดย : patcharee
อ่าน : 496
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

นายสมพร  เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ได้เข้ารับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)  ประจำปี 2565 จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15    ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้ต่อยอดความสำเร็จจากการปฏิบัติงานองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564 ด้วยการนำนวัตกรรมการออกกำลังกาย แก้ปัญหาเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนด้วยการทำกิจกรรมทางกายเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วน ด้วยการนำกิจกรรมโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ (ChoPa&ChiPA Game) ลดเรียน เพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วน IQ EQ ดี โดยใช้นวัตกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก   โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้ขยายเครือข่ายนวัตกรรมให้กับโรงเรียนที่สนใจในจังหวัดกระบี่ รวมถึงขยายเครือข่ายถึงผู้ปกครอง ชุมชนอีกด้วย 
                นายสมพร  ยังกล่าวอีกว่า รางวัล HLO  เป็นรางวัลที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพิ่มเด็กสูง สมส่วน แข็งแรง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน   และได้จัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท  ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)  และรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)  ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี   ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนเดียวของภาคใต้ที่ได้รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO)  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่  โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง